+35924373452

+35924373452

КОМПАНИЯТА

Нашият адрес:
Mayer Laboratories Inc
1950 Addison Street, Suite 101
Berkeley, CA 94704-1182 USA
e-mail:Основана през 1986 г. и намираща се в Бъркли, Калифорния, Mayer Laboratories, Inc. продава и разпространява висококачествени здравословни и репродуктивни продукти. Mayer Labs е частна корпорация, чиито акционери и служители са посветили своето време на продукти, които допринасят за постигането на една основна цел, а именно създаването на една здравословна, безопасна и световна общност. По време на нашия опит в бизнеса, който е на повече от 26 години, милиони потребители са се доверили на нашите продукти посредством мрежата на Mayer Labs за търговия на едро и дребно, както и на нашата мрежа от институционални и правителствени сметки. Тези клиенти многократно са признали Mayer Labs като лидер и ценен партньор в репродуктивното здраве.

В съответствие с нашата Корпоративна мисия, Mayer Laboratories дарява значителни продуктови и финансови ресурси, за да подпомогне важните обществени здравни програми и програмите на общността.

Разгънати са значителни ресурси, за да се гарантира, че продуктите на Mayer Labs отговарят на най-строгите стандарти за качество. Регистрирана в Комисията по храните и лекарствата (FDA), както и в Департамента за общественото здраве в Канада (Health Canada), Mayer Labs поддържа цялостни системи за качество и е сертифицирана по ISO 9001 and ISO 13485.

Отзивите на правителството и потребителите последователно дават своите най-високи оценки за продуктите на Mayer Labs. Задълбоченото проучване и разработване, както и интелигентното управление на търговската марка ни дава възможност да изпълним нашата мисия, а именно да бъдем социално отговорна и иновативна компания за репродуктивни здравни продукти.

Тъй като сме се посветили на това да предложим най-висококачествени продукти на своите клиенти, не Ви препоръчваме да се доверявате на хранителни добавки, произведени в европейските страни. Причината за това е, че те използват съставки, внасяни от Китай и затова тези продукти не се препоръчват за употреба. Те нямат сертификати за качество и могат да бъдат вредни за Вашето здраве. Нашата препоръка е да използвате само продукти като нашите, които са произведени в САЩ, защото те са изготвени от висококачествени съставки с по-висока доза на основните съединения, което осигурява ефекта, постигнат от нашите клиенти.

ПАРТНЬОРСТВА

Mayer Labs вярват в качествените бизнес партньорства. С осигуряването на съоръжения по целия свят, ние се възползваме от производствени партньорства в Япония, Обединеното Кралство, Тайланд, Ню Йорк и Сан Франциско за осигуряването на най-добрите здравни продукти. Ние сме зависими от обмена на информацията и технологията между нашите клиенти, доставчици и нас самите.

МИСИЯ

Да отговорим на нуждите на нашите клиенти като произвеждаме висококачествени здравни продукти.

ВИЗИЯ

Да почувстваме истинска радост и изпитаме задоволство от това да помогнем и подобрим качеството на света.

Да осигурим работно място, където усилията на екипа насърчават самоусъвършенстването, зачитат личността и подкрепят човечността – една положителна и подкрепяща работна среда, основаваща се на сътрудничество и комуникация, където възможността и наградата се основават на заслугите и ангажираността.

Да сме горди от това, че правим бизнес с почтеност и социална отговорност.

Да извършваме нововъведения и да сме водещи в индустрията при разработването на продукти, обучение и реклама.

Да печелим честно.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

Mayer Laboratories, Inc се ангажира да произвежда качествени продукти, които да отговарят на изискванията на нашия клиент. В подкрепа на този ангажимент, Mayer Labs ще основе и поддържа Система за управление на качеството, която ще гарантира, че нашите продукти, процеси и производствени дейности са в съответствие с приложимите национални и международни регулаторни стандарти, правилници и наредби.

Целта на тази Политика за качество е да изпълни количествено нашата Корпоративна мисия.

Mayer Laboratories се ангажира да предложи най- добрите налични продукти в Америка. Чрез проучвания, разработка и текущи изследвания, продуктите на Mayer Labs са определили стандарта, според който се измерват останалите производители.

Mayer Labs е инвестирала значително в своите продукти и системи за осигуряване на качество. Работеща според Системата за управление на качеството (QMS), Mayer Labs е сертифицирана по Международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. Mayer Labs е регистрирана и сертифицирана, за да отговори на изискванията на Канадските нормативни актове за медицински изделия (CMDCAS) на Департамента за общественото здраве в Канада (Health Canada) и е регистрирана и одитирана от американската Комисия по храните и лекарствата (FDA). Съчетанието от цялостно изследване на завода, независим лабораторен анализ и редовни проверки на FDA, както и одити, извършвани от трети страни, изработват цялостна програма за осигуряване на качеството, създадена да осигури максимална надеждност на продуктите за нашите клиенти.

A система за проверки на качеството с цел осигуряване на най-високо качество на продуктите на Mayer Labs.